SAYGUNFİLARMONİŞefler : Çiğdem Aytepe, Atilla Çağdaş Değer

Saygun Filarmoni Korosu (SFK), koro şefleri Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer tarafından Kasım 2014’de kurulmuştur. 2013 yılında Mozart’ın “Ave Verum Corpus” ve Bujor Hoinic’in “Gordion Kantatı” eserlerini seslendirmek üzere Müzed Muammer Sun Korosu, Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu ve Muzaffer Arkan Kızlar Korosu üyelerinin katılımıyla ortaya çıkan büyük koro, Saygun Filarmoni Korosu’unun çekirdeğini oluşturmuştur. Ulusal-uluslararası zeminde koroları ve bireyleri bir araya getirerek büyük ölçekli eserler seslendirmek, ülkemizdeki koro potansiyelini “a capella” kültürün yanı sıra orkestralı yapıtlarla da geliştirmek, koronun amaçları arasındadır.

SFK üyelerinin ortak özelliği, koro müziğine gönül vermiş ve bu alanda eğitim-deneyim sahibi koro üyeleri olmalarıdır. Üyelerin çoğunluğu çeşitli müzik okullarından mezun olmuş müzisyenler veya müzik öğrencileridir. Bununla birlikte koro deneyimleri yüksek, değişik meslek gruplarından koro üyeleri de SFK bünyesinde yer almaktadır.

Kuruluşundan itibaren Ankara’nın köklü orkestraları ve ülkemizin önde gelen orkestra şefleri ile projeler gerçekleştiren koro, başarılı icraları ile kısa sürede adını duyurmuş; 2016 yılında Donizetti Klasik Müzik ödülleri kapsamında “Yılın Korosu” ödülüne layık görülmüştür.

SFK, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi desteği ve Koro Eğitimcileri Derneği eşgüdümünde çalışmalarını sürdürmektedir.