anaekranyeni1

Şef : Nilgün Tuzkaya

Ankara Çoksesli Korosu Prof. Muzaffer ARKAN girişimi ile 1965’te Radyo Çocuk Korosu adı altında, tamamen amatör elemanlardan oluşan bir koro kurulmuştur. Bu koro, 1973’te Ankara Gençlik Korosu adını alarak, İtalya’nın Arezzo kentinde düzenlenen Uluslararası Koro Yarışması’nda cumhuriyet tarihinde ülkemizi temsilen katılan ilk Türk Korosu olmuş ve dünya beşinciliği ödülü almıştır. Uzun yıllar aynı isim ile yurt içi ve yurt dışında sanat etkinliklerini sürdüren ANKARA GENÇLİK KOROSU’na, bazı elemanların yaş durumları dikkate alınarak bir ara MADRİGAL KORO, 1985’den itibaren de ANKARA ÇOKSESLİ KOROSU adı verilmiştir. Kuruluşundan bu yana katıldıkları Uluslar arası Müzik Festival ve Yarışmaları’nda daima sanat güçlerini kanıtlamış, üçüncülük, ikincilik ve dokuz kez de birincilik ödülleri almıştır. Koro, Ankara Çoksesli Müzik Derneği ve ülkemizi temsilen İtalya, Almanya, Yugoslavya, Bulgaristan, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, Avusturya, Fransa, Polonya, Kıbrıs, Macaristan ve Türkiye’de düzenlenen pek çok Yarışma Festivallere katışmıştır. Bir dönem Ahter DESTAN ve Süreyya ÇAĞLAR’ın da şeflik ettiği koro, on yıl önce çalışmalarına ara vermiştir. Muzaffer ARKAN’ın anısını canlandırmak amacıyla, Ankara Çoksesli Korosu Şubat 2012’den beri, çalışmalarını yeni koristleriyle, Nilgün TUZKAYA şefliğinde ve Ankara Çoksesli Müzik Derneği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Muzaffer Arkan 1

KURUCU : Prof. Muzaffer ARKAN

Prof. Muzaffer Arkan 1923’te Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra, 1951 – 1952 döneminde Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nün Yüksek ve İleri devrelerinden mezun olarak sanat yaşamına başladı. Eduard Zuckmayer, Ferit Anlar, Adnan Saygun, Ferhunde Erkin ve Halil Bedii Yönetken sınıflarında eğitim gören Arkan, aynı yıl mezun olduğu okula öğretim görevlisi olarak atandı. Arkan, Almanya, Avusturya, İtalya ve İsviçre’de uluslararası müzik, orkestra ve koro yaz akademi kursları, kongre, konferans ve konserlerine katılarak, Carl Orff, Wolfgang Fortner, Karl Amadeus Hartmann, Hermann Scherchen, Wilhelm Ehemann, Alois Haba, Paul Hindemith, Oliver Messian, Herbert Von Karajan, Luigi Nono, Eugen Jochum, Wieland Wagner, Wolfgang Wagner, Karheinz Stockhausen gibi ünlü şef ve bestecilerle çalışma olanağı elde etti. Türkiye’de çoksesli koroların oluşup gelişmesinde önemli katkıları bulunan Arkan, Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, İngiltere, Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, Romanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Danimarka ve İspanya’da düzenlenen uluslar arası kongre, koro festival ve yarışmalarına yönetimindeki korosu ile katılan ilk Türk Koro Şefi’dir. Devlet Sanatçısı Kompozitör Arkan, Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, Ankara Radyosu Öğrenci Orkestrası, Ankara Radyosu Gençlik Korosu, Ankara Milli Kütüphane Orkestrası, Ankara Radyosu Çocuk Birliği Korosu, TED (Türk Eğitim Derneği) Ankara Koleji Orff Çalgıları Orkestrası, Ankara Madrigal-Gençlik-Çoksesli Koroları ile Niğde Üniversitesi Çoksesli Erkekler ve Anadolu Koroları’nı kurup yönetmiştir. 1956’da dönemin en yeni ve modern müzik eğitim yollarından birisi olan ”Orff Schulwerk Für Kinder” sistemini ilk kez enstrümanları ile birlikte Almanya’dan ülkemize getirip TED Ankara Koleji’nde uyguladı. Arkan’ın Türk çocuk tekerlemeleri ve folklorundan yararlanarak hazırlamış olduğu yapıtları ve Orff’un eserlerini kapsayan bu program, Carl Orff’un isteği üzerine, Ankara Radyosu’nda ses kayıtları yapılarak, Münih kentinin 800. yılını kutlama programı çerçevesinde Bavyera Radyolarında yayınlanmak üzere Almanya’ya, Brüksel Uluslararası Fuarı’nın Orff Pavyonu’nda seslendirilmek üzere Belçika’ya ve Mozarteum’daki Uluslararası Salzburg Festival, yaz kursları ile konferanslarda kullanılmak üzere Avusturya’ya gönderilmiş ve çok olumlu eleştiriler alınmıştır. Uzun dönem Ankara Çoksesli Müzik Derneği’nde Genel Başkan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Koro Şefi olarak görev yapmış olan Prof. Muzaffer Arkan, 10 Temmuz 2006 Pazartesi günü vefat etmiştir.

 

seffoto1Nilgün TUZKAYA

Piyano, solfej ve kulak eğitimine beş yaşında babası Prof. Muzaffer ARKAN ile başladı ve piyano eğitimini Ferhunde ERKİN ile sürdürdü. Daha sonra Ankara Gençlik Korosu’nda korist olarak, yurt içi ve yurt dışında pek çok konser, festival ve yarışmalara katıldı. TED ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olup, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı “koro” ve “piyano” eğitimlerini almıştır. İlhan Baran, Semra Kartal, Gülşen Kocaay ile çalışmıştır. 1978 yılında Ankara Çoksesli Müzik Derneği’ne bağlı Ankara Çocuk Korosu’nu çalıştırmaya başlamış ve bu yıllarda Muzaffer ARKAN ile armoni, müzik nazariyatı, koro şefliği konularında devam etmiştir. 1979 ve 1983 yıllarında Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Çoksesli Amatör Koro Yarışmaları’na katılarak başarı ödülleri almıştır. Ayrıca, Devlet Opera Balesi’nce sergilenen Carmina Burano, Tosca, Bir Opera Yapalım operalarına çocuk korosu hazırlamıştır. (Tekirdağ, Antakya, Denizli, Kırıkkale ve Ankara’da 1979-1983 yılları arasında, çocuk korosu ile sayısız konser vermiştir.) 1988 yılında Ankara Valiliği Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle toplam üye sayısı 400’ü bulan Çocuk Korolarını yaşlara göre gruplandırarak çalıştırmış ve 1997’de Kızlar Korosuna dönüşerek devam eden koro ile başta Devlet Resim Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Devlet Opera ve Balesi Salonu olmak üzere Ankara’da ve Tekirdağ, Antakya, Denizli, Kırıkkale‘de düzenlenen konser organizasyonlarına katılmıştır. 1988 yılında tekrar kurulan çocuk korosu, 1997 yılında kızlar korosuna dönüşerek 2005 yılına kadar devam etmiş ve çeşitli konserler vermiştir. 1996-1997 yıllarında İnci DİNÇER ile “okul öncesi Orff” ve Nalan OLGUN ile “drama” eğitimlerine katılarak, çeşitli anaokullarında çalışmıştır. Ankara Çoksesli Müzik Derneği’nde 2001 yılından itibaren Orff Orkestrası çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 Şubat ayından bu yana, Ankara Çoksesli Müzik Derneği bünyesinde amatörlerden oluşan Ankara Çoksesli Korosu’nun şefliğini yapmaktadır. 2012 Ağustos ayında Koro Şefliği Atölyesine katılarak Elisando Carrasco, Hans-Dieter Reineckeve Anne Christine Weidmann ile çalışmıştır.